Zpřístupnění služeb Neslyšícím

Přístupná zákaznická podpora

 • Neslyšící zákazník volá na infolinku prostřednictvím tlumočníka
 • Váš operátor komunikuje s tlumočníkem Deafcom jako při běžném hovoru
 • Komunikace operátora s tlumočníkem a Neslyšícím probíhá současně
 • Žádná implementace do Vaší zákaznické podpory 
 • Součástí: EAA, zákon o přístupnosti

Přístupná kontaktní místa

 • Neslyšící zákazník se bezbariérově dorozumí na Vaší pobočce
 • Žádná implementace z Vaší strany
 • Stačí nalepit náš QR kód nebo použít aplikaci Deafcom 
 • Neslyšící je během momentu propojen skrz videohovor s naším tlumočníkem, který okamžitě zprostředkovává komunikaci 
 • Součástí: EAA, zákon o přístupnosti

Přístupné webové stránky

 • Vyberete nejdůležitější informace na Vašem webu
 • Vytvoříme novou stránku s přetlumočeným obsahem do znakového jazyka  
 • Stránku spravuje Deafcom 
 • Propojení skrz jednoduchý link na Vašem webu

Brzy CALL BACK možnost

 • V následujících 2 měsících 
 • Možnost zavolat Neslyšícímu zákazníkovi 
 • Hovor bude propojen přes našeho tlumočníka 
 • První řešení v Evropě

Přístupná zákaznická podpora
 • Neslyšící zákazník volá na infolinku prostřednictvím tlumočníka
 • Váš operátor komunikuje s tlumočníkem Deafcom jako při běžném hovoru
 • Komunikace operátora s tlumočníkem a Neslyšícím probíhá současně
 • Žádná implementace do Vaší zákaznické podpory 
 • Součástí: EAA, zákon o přístupnosti
Přístupná kontaktní místa
 • Neslyšící zákazník se bezbariérově dorozumí na Vaší pobočce
 • Žádná implementace z Vaší strany
 • Stačí nalepit náš QR kód nebo použít aplikaci Deafcom 
 • Neslyšící je během momentu propojen skrz videohovor s naším
  tlumočníkem, který okamžitě zprostředkovává komunikaci 
 • Součástí: EAA, zákon o přístupnosti
Přístupné webové stránky
 • Vyberete nejdůležitější informace na Vašem webu
 • Vytvoříme novou stránku s přetlumočeným obsahem do znakového jazyka  
 • Stránku spravuje Deafcom 
 • Propojení skrz jednoduchý link na Vašem webu
Brzy CALL BACK možnost
 • V následujících 2 měsících 
 • Možnost zavolat Neslyšícímu zákazníkovi 
 • Hovor bude propojen přes našeho tlumočníka 
 • První řešení v Evropě

Přístupná zákaznická podpora

 • Neslyšící zákazník volá na infolinku prostřednictvím tlumočníka
 • Váš operátor komunikuje s tlumočníkem Deafcom jako při běžném hovoru
 • Komunikace operátora s tlumočníkem a Neslyšícím probíhá současně
 • Žádná implementace do Vaší zákaznické podpory 
 • Součástí: EAA, zákon o přístupnosti

Přístupná kontaktní místa

 • Neslyšící zákazník se bezbariérově dorozumí na Vaší pobočce
 • Žádná implementace z Vaší strany
 • Stačí nalepit náš QR kód nebo použít aplikaci Deafcom 
 • Neslyšící je během momentu propojen skrz videohovor s naším tlumočníkem, který okamžitě zprostředkovává komunikaci 
 • Součástí: EAA, zákon o přístupnosti

Přístupné webové stránky

 • Vyberete nejdůležitější informace na Vašem webu
 • Vytvoříme novou stránku s přetlumočeným obsahem do znakového jazyka  
 • Stránku spravuje Deafcom 
 • Propojení skrz jednoduchý link na Vašem webu

Brzy CALL BACK možnost

 • V následujících 2 měsících 
 • Možnost zavolat Neslyšícímu zákazníkovi 
 • Hovor bude propojen přes našeho tlumočníka 
 • První řešení v Evropě

Přístupná zákaznická podpora

 • Neslyšící zákazník volá na infolinku prostřednictvím tlumočníka
 • Váš operátor komunikuje s tlumočníkem Deafcom jako při běžném hovoru
 • Komunikace operátora s tlumočníkem a Neslyšícím probíhá současně
 • Žádná implementace do Vaší zákaznické podpory 
 • Součástí: EAA, zákon o přístupnosti

Přístupná kontaktní místa

 • Neslyšící zákazník se bezbariérově dorozumí na Vaší pobočce
 • Žádná implementace z Vaší strany
 • Stačí nalepit náš QR kód nebo použít aplikaci Deafcom 
 • Neslyšící je během momentu propojen skrz videohovor s naším tlumočníkem, který okamžitě zprostředkovává komunikaci 
 • Součástí: EAA, zákon o přístupnosti

Přístupné webové stránky

 • Vyberete nejdůležitější informace na Vašem webu
 • Vytvoříme novou stránku s přetlumočeným obsahem do znakového jazyka  
 • Stránku spravuje Deafcom 
 • Propojení skrz jednoduchý link na Vašem webu

Brzy CALL BACK možnost

 • V následujících 2 měsících 
 • Možnost zavolat Neslyšícímu zákazníkovi 
 • Hovor bude propojen přes našeho tlumočníka 
 • První řešení v Evropě

Nabízíme

jednejte v rámci legislativy

European Accessibility Act – Zákon o přístupnosti

RYCHLÉ SPOJENÍ

Našim partnerům garantujeme spojení s tlumočníkem do 15 minut. Průměrně zvedáme hovory do 1 až 2 minut.

BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE

Neslyšících mateřským jazykem je znakový jazyk, který preferují pro svou komunikaci.

Přístupné služby Neslyšícím

Vaši neslyšící klienti se s Vámi bezbariérově dorozumí.

DOSTUPNÍ TLUMOČNÍCI

Neslyšící má tlumočníka Deafcom v momentu potřeby do pár minut dostupného. Aktuálně musí čekat několik dnů až týdnů.

Stejné možnosti

Pro Neslyšící neexistuje možnost Vás ad hoc kontaktovat. Musí si dopředu rezervovat tlumočníka a přijít s ním.

PROČ Deafcom

jednejte v rámci legislativy

European Accessibility Act – Zákon o přístupnosti

RYCHLÉ SPOJENÍ

Našim partnerům garantujeme spojení s tlumočníkem do 15 minut. Průměrně zvedáme hovory do 1 až 2 minut. 

BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE

Neslyšících mateřským jazykem je znakový jazyk, který preferují pro svou komunikaci.

Přístupné služby Neslyšícím

Vaši neslyšící klienti se s Vámi bezbariérově dorozumí.

DOSTUPNÍ TLUMOČNÍCI

Neslyšící má tlumočníka Deafcom v momentu potřeby do pár minut dostupného. Aktuálně musí čekat několik dnů až týdnů.

Stejné možnosti

Pro Neslyšící neexistuje možnost Vás ad hoc kontaktovat. Musí si dopředu rezervovat tlumočníka a přijít s ním.

Partneři

Časté mýty

Neslyšící se již narodili bez schopnosti slyšet, nikdy tedy neměli možnost navnímat mluvené slovo. Jejich mateřským jazykem je znakový jazyk.

Sluchově postižení se narodili slyšící a až v průběhu života částečně nebo úplně ztratili sluch. Proto dokáží dobře porozumět psanému textu

Pro Neslyšící je znakový jazyk primárním jazykem. Český jazyk a ČZJ se fundamentálně liší gramatickou a složením vět. Proto mají Neslyšící problém plně porozumět psanému textu.

Každá země používá svůj vlastní znakový jazyk. 

Rozdíly se objevují i v rámci jednotlivých regionů.

PROTO JSOU TLUMOČNÍCI DŮLEŽITÝM ZPROSTŘEDKOVATELEM KOMUNIKACE PRO NESLYŠÍCÍ.

Kontakt

E-mail

info@deafcom.org

Adresa

Na Poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1